TalareJan Gunnarsson

 

janne-GunnarssonJan Gunnarsson är en av de mest anlitade föresläsarna/inspiratörerna idag. Hela Norden är hans arbetsfält och han gör allt fler

föreläsningar ute i Europa och även i Uganda (!)  

Jan är en uppskattad talare som inspirerar sin publik med starkt personligt engagemang. 

Sedan 2001 har Jan föreläst för medarbetare och ledare i Sverige och internationellt främst inom två värdskapsteman:

"Det goda värdskapet" och "Det välkomnande ledarskapet"

Han är författare till "Det goda värdskapet" och flera andra böcker.

Jan har 30 års erfarenhet av ledarskap, entreprenörskap och kommunikation inom näringslivet och den offentliga sektorn.

Han brinner för att bidra till en värld där människor känner sig välkomna och väntade.

Hur skulle det vara om alla våra möten tog utgångspunkt i filosofin om Det goda värdskapet?

Läs mer om Janne och hans kollegor och deras arbete med värdskap här www.vardskapet.se