TalareMicke Darmell

Micke Darmell

Micke Darmell är en föreläsare som berör.
Han är sjuksköterskan som blev mötesproducent som blev "mötesevangelist", och de senaste 6 åren har han arbetat både med att hjälpa organisationer och företag att förbättra sin möteskultur och med att föreläsa. Han brinner framförallt för två ämnen: 

1) Möteskultur 

10-25 år av vårt arbetsliv deltar vi i möten. Trots det är det få människor som har utbildning – eller ens kunskap- om vad som krävs för att skapa goda möten. Denna inspirationsföreläsning passar dem som vill starta ett förbättringsarbete inom verksamhetens möteskultur. Den kan också vara ett första insteg för att vilja ta tag i sin möteskultur eller skapa en medvetenhet kring det.
Föreläsningen anpassas till den målgrupp Micke har framför sig, men då alla har en relation till möten så är basen densamma utifrån fakta, forskning och hur det ser ut på våra arbetsplatser idag. Micke anpassar sedan om det ska vara en mer strategisk vinkel på föreläsningens innehåll, eller om den skall innehålla mer fasta råd och interaktion. 

2)Uppkopplad eller avkopplad? – om konsten att verka i en uppkopplad värld!
I en värld där trycket på arbetsplatserna är större än någonsin, där tiden är den största bristvaran i privatlivet och när de flesta relationerna finns på nätet är det inte så lätt att vara närvarande.

Mickes tes är att oavsett om du är chef, ledare, kollega, vän, förälder eller kärlekspartner så kommer du att lyckas bättre om du klarar att vara härvarande.
Under denna föreläsning belyser Micke vad som händer när vi är uppkopplade dygnet runt. I en vardag där arbetsdagen har ersatts av 100-tals arbetsstunder och relationerna i privatlivet allt mer sköts på nätet, påverkas våra relationer, våra resultat och vårt välbefinnande. Kring detta för han ett resonemang om hur vi kan återta makten över vår tid. 
Uppkopplad eller avkopplad? är ingen traditionell föreläsning utan vad som kan kallas ett edutainment. Det är en föreläsning, en föreställning och en utbildning. Alla deltagarna får en Härvaro-anteckningsbok när de kommer och i den så finns det redan mycket fakta om det Micke resonerar kring. Alla får vara aktiva och skriva i boken parallellt med detta edutainment. Mycket interaktivitet utlovas. Vi som arbetat med Micke lovar att alla kommer att tänka tankar som de inte tänkt tidigare! Micke Darmell är Sveriges mötesevangelist och ett möte med honom är inspirerande, lärorikt och skapar garanterat effekt.

Rubriker:

  • Mötesuppror!
  • Effektiva möten!
  • Så här skapar du bättre möten!
  • Trött på dåliga möten?

Vill du veta mer om Micke så är hans hemsida här! ( www.gr8meetings.se )